Bij WWAP leren bewoners in een veilige omgeving leiding te geven aan hun eigen leven.
WWAP is daarbij een onvoorwaardelijk fundament waar zij op terug kunnen vallen.

Thematiek

Vanuit een beschermende geborgenheid werken bewoners aan groei en ontwikkeling.
Wij streven naar een positief zelfbeeld, geloof in eigen kracht en zichzelf overstijgende
eigenwaarde.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram