Home pagina -logo

Professionals

Bent u een collega van de gemeente, een behandelorganisatie of een andere instelling? Dan is deze pagina voor u bedoeld.

WWAP is een groeiende organisatie die sinds juni 2019 actief is in Ede. We bieden verschillende woonvormen aan. Van beschermd wonen tot ambulante begeleiding. Naast wonen bied WWAP ook een dagbesteding voor mensen die niet bij WWAP wonen.

Daarbij zetten wij de client voorop en laten we hen op innovatieve en creatieve manier ontplooien. We vinden het belangrijk om onze bewoners en cliënten een luisterend oor te bieden. Dit doen we op een ongedwongen manier. WWAP vind het ook belangrijk om betrouwbaar te zijn. Een belangrijk motto is daarom, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Dit geld niet alleen richting onze bewoners maar ook richting samenwerkingspartners en collega's van andere instellingen.

WWAP werkt op de beschermd wonen afdeling met een doelgroep die veel en intensief begeleiding nodig heeft. Het betreft een uiteenlopende en diverse groep van jonge zorgmijders, straatjongeren tot jongeren met een relatief zware ggz-indicatie. Deze groep is al vaak tussen wal en schip gevallen en WWAP geeft hen een kans. We helpen hen om weer op zichzelf te vertrouwen en bieden perspectief. Dit vraagt soms om een lange adem en een stukje onvoorwaardelijkheid. Dat is dan ook het unieke aan WWAP.

Daar zitten echter ook grenzen aan. Contra-indicaties bij WWAP zijn een harddrugs verslaving en fysiek agressie richting medewerkers van ons team. We zijn namelijk zuinig op onze jongeren en ons fantastische team.

Heeft u een vraag aan WWAP? Neem contact met ons op.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram