Home pagina -logo

Visie

Wij vinden het belangrijk om er onvoorwaardelijk voor onze bewoners te zijn. We willen hen zien als mens waarbij we niet voorbij gaan aan de bagage die het leven hen gegeven heeft. De droom van WWAP is dat iedere jongere die bij hen woont betrokkenheid, veiligheid en onvoorwaardelijkheid ervaart. Op het moment dat zij dit sterke fundament dat WWAP wil zijn ook zo ervaren, wil WWAP hen samen met partners helpen om te werken aan het eigen leerproces. Daarbij zit de bewoner zelf aan het roer. WWAP is bijrijder en geeft hooguit tips en aanwijzingen. We zijn er wel altijd bij. Bij de successen die geboekt gaan worden, maar net zo goed bij teleurstellingen en tegenslagen die ook bij het leven horen. Door onze bewoners hierin zoveel mogelijk de leiding te geven, willen we hen eigenaar maken van hun proces. Op die manier staan bewoners achter de ingeslagen weg en zijn ze intrinsiek gemotiveerd om doelen te behalen.

Bij WWAP stellen we onze bewoners centraal, staan we als team om hen heen en willen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat wij niet of zo min mogelijk nodig zijn. Op deze manier hopen we een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven en het gevoel van eigenwaarde.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram