Home pagina -logo

Klachtenregeling WWAP

Procedure

In de begeleiding die wij bieden, is het ons streven dat alles wat we aanbieden passend is bij jou als cliënt. Toch kan het voorkomen dat je, ondanks de inzet en betrokkenheid van medewerkers van WWAP, niet tevreden bent over de begeleiding en hier klachten over hebt. Als dat het geval is, kun je hier lezen welke procedure we hanteren om een klacht zo goed mogelijk te behandelen.

Volgorde behandeling van jouw klacht

We hopen dat je de klacht die je kenbaar wilt maken, eerst met de desbetreffende persoon bespreekbaar maakt. We vinden het belangrijk om een open cultuur neer te zetten – communicatie is hier belangrijk in.Vind je het lastig om dit gesprek aan te gaan? Je kunt altijd tips vragen aan een andere begeleider, die kan jou vanuit een neutrale positie adviseren hoe je dit gesprek aan kunt gaan.

Als dit gesprek niet de resultaten heeft opgeleverd die je graag zou zien en jouw klacht hiermee nog steeds bestaat, kun je met jouw klacht naar de directeur van WWAP. Je kunt hier een mail over sturen naar remcoverschuur@wwap.nl

Is de klacht nog steeds niet naar tevredenheid behandeld? Dan kun je je klacht middels een in te vullen formulier indienen op www.klachtenportaalzorg.nl of door contact op te nemen met info@klachtenportaalzorg.nl

Behandeling klacht via Klachtenportaal Zorg

Heb je via deze weg een klacht ingediend? Dan geldt de datum waarop je de klacht heb ingestuurd als aanvangsdatum van de behandeltermijn.

Binnen vijf dagen na ontvangst van de klacht, ontvang je een ontvangstbevestiging en wordt er telefonisch of per mail contact met je opgenomen.

Je klacht wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken behandeld. Wanneer er een uitkomst is, word je hierover geïnformeerd. Er is een éénmalige mogelijkheid om deze termijn met vier weken te verlengen.

Voor de uitleg en kaders over het behandelen van een klacht met behulp van de klachtenfunctionaris verwijzen wij naar het klachtenreglement van Portaal Zorg. Dit Klachtenreglement beoogt rechtsbescherming te bieden en biedt een rechtsgang voor cliënten die ontevreden zijn over de zorgverlening en is in te zien via onze link op de website en/of op te vragen bij medewerkers van WWAP.

Klachtenportaal zorg

Liever een compliment maken? Dat kan natuurlijk ook. Op die manier weet WWAP wat goed gaat en waar ze dus mee door moeten gaan. Stuur een email naar algemeen@wwap.nl.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram